Chương trình Nhịp cầu Hán Ngữ “云端遇上石光” năm 2021 của Đại học Dầu khí Trung Quốc đang diễn ra

Nhằm duy trì lòng nhiệt huyết học tiếng Trung của những người trẻ tuổi ở nước ngoài cũng như đáp ứng...

Uông Trâm