Như thế nào là trượt học bổng Khổng Tử

<br /><br />Ở thời điểm hiện tại, rất nhiều bạn đang lo lắng không biết mình đã bị trượt hay chưa...

Duy RIBA

Như thế nào là ĐỖ học bổng Khổng Tử

Khi chính thức đỗ học bổng Khổng Tử, trạng thái Apply của bạn sẽ được chuyển sang bước 5 như hình...

Duy RIBA

Học bổng Khổng Tử là gì?

Để quảng bá văn hóa Trung Quốc, bồi dưỡng nhân tài Hán ngữ, học viện Khổng Tử Trung Quốc đã thiết...

Duy RIBA