Thông báo về học bổng Chính phủ Trung Quốc

Mới đây một số trường Đại học Trung Quốc đã đưa thông báo về học bổng Chính phủ Trung Quốc liên quan...

Nguyễn Thuỳ Trang