THÀNH PHỐ BẮC KINH VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM BẮC KINH

Thành phố Bắc Kinh Bắc Kinh<br /><br />là thủ đô của nước<br /><br />Cộng hòa Nhân dân Trung...

Nguyễn Thuỳ Trang