Danh sách ứng viên tham gia Học bổng Khổng Tử Online Đại học Tài chính Kinh tế Trung Ương 2022

Post Thumbnail
Uông Trâm

Du học Trung Quốc Riba trân trọng thông báo Danh sách ứng viên tham gia Học bổng Khổng Tử Online Đại học Tài chính Kinh tế Trung Ương 2022

Danh sách ứng viên tham gia Học bổng Khổng Tử Online Đại học Tài chính Kinh tế Trung Ương 2022

Được sự tín nhiệm và uỷ thác từ Đại học Tài chính Kinh tế Trung Ương trong việc tổ chức hỗ trợ truyền thông và tuyển sinh, Riba đã tiến hành đăng tải thông tin tuyển sinh và may mắn nhận về hơn 500 lượt đăng ký.

Cụ thể thông tin tuyển sinh chương trình Học bổng Khổng Tử Online Đại học Tài chính Kinh tế Trung Ương như sau:

Tuyển sinh các hệ

Thời gian lớp học

Yêu cầu:

Tuy nhiên, do chỉ tiêu có hạn, vì thế Đại học Tài chính Kinh tế Trung Ương chỉ có thể tiếp nhận 147 hệ một năm tiếng và 97 bạn hệ một học kỳ có tên trong danh sách dưới đây.

Các bạn đã đăng ký thông tin trước đó vui lòng đối chiếu trong danh sách dưới đây để biết mình có tên trong danh sách chính thức của trường hay không nhé.

Chú ý:

Hướng dẫn
Các bạn có thể sử dụng Ctrl + F và nhập họ tên của mình để tìm tên mình một cách nhanh nhất nhé.

Danh sách Hệ 1 năm

Đây là danh sách chính thức các bạn sẽ tham gia hệ 1 năm tiếng Online tại trường Đại học Tài chính Kinh tế Trung Ương.

STTHọ và tênGiới tínhNgày sinhMã dự thi HSK
1TRUONG THI LANNữ1998/07/08Không thi
2NGUYEN THI AI VANNữ1998/02/17Không thi
3VO QUYNH GIAONữ2005/11/24Không thi
4Nguyen Le Hien Diu Nữ2005/03/19Không thi
5DOAN VU THAONữ1986/12/20Không thi
6VU THI NHU HAONữ1996/03/09Không thi
7LE THI TUYET NGANữ1995/09/29Không thi
8TRUONG THI MY DUNGNữ1995/02/20Không thi
9LE THI NGOC TRAMNữ1996/10/10Không thi
10TRAN NGUYEN QUYNH NHUNữ1995/05/25Không thi
11PHAM THI THANH BINH Nữ2005/05/18Không thi
12LE THI BICH THUYNữ2002/08/26Không thi
13NGUYEN DANG CAM TUNữ1986/08/18Không thi
14HOANG THI HUONG QUYNHNữ2004/05/16Không thi
15NGUYEN HAI CHAUNữ1992/09/28Không thi
16MA THI MINH THUNữ2002/11/26Không thi
17HOANG THANH XUANNữ1999/11/07Không thi
18DINH THI LE THUNữ2003/11/11Không thi
19DUONG KIM MY DUYENNữ1996/02/06Không thi
20VO THI HONG ANHNữ2002/05/13Không thi
21NGUYEN THI Y THYNữ1997/07/26Không thi
22BUI THI MY LINHNữ2001/07/02Không thi
23NGUYEN VAN HUYNam2000/06/28Không thi
24LE THI KIM HOANGNữ2000/10/31Không thi
25HOANG THI LIENNữ2003/10/30Không thi
26DO THU THUYNữ2004/11/11Không thi
27LE THI HONG THUYNữ2003/02/15Không thi
28HA THI MY PHUONG Nữ2002/03/26Không thi
29NGUYEN THANH TRUCNữ2003/11/03Không thi
30PHAM HOANG KHANH LYNữ1997/09/02Không thi
31Do Thi Cam Van Nữ2004/10/20Không thi
32NGUYEN THI THANH HANGNữ2001/12/29Không thi
33DOAN THI ANH TUYETNữ1996/03/11Không thi
34NGUYEN HOANG HUONG GIANGNữ2001/07/18Không thi
35TRAN DIEU LINHNữ1995/04/13Không thi
36LE THU TRANG Nữ2003/12/24Không thi
37NGUYEN THI NGANữ2001/02/16Không thi
38LE THI ANH DAONữ2003/06/04Không thi
39NGUYEN THI XUAN THUYNữ2001/26/08Không thi
40LE THI THU GIANGNữ12/03/1997Không thi
41PHAN THI VAN ANHNữ2002/11/03Không thi
42PHAM THI PHUONG THAONữ1998/8/19Không thi
43MAO THI MAI LINHNữ18/06/2002Không thi
44TRAN THU HUYENNữ2003/04/19Không thi
45PHAM HANG NGANữ2002/06/05Không thi
46TO MINH CHAUNữ2004/08/23Không thi
47LE THI NHU HAUNữ2001/07/10Không thi
48NGUYEN BAO NGOC Nữ2004/11/06Không thi
49DANG THI HOANG ANHNữ1997/07/08Không thi
50PHAM KHANH LINHNữ1997/11/05Không thi
51NGUYEN THI THANHNữ2000/06/27Không thi
52NGUYEN TRUONG ANNam2000/09/27Không thi
53NGUYEN DIEM PHUONG ANHNữ1992/05/01Không thi
54TO LE THUNữ2004/10/20Không thi
55CAM BICH NGOCNữ2002/09/12Không thi
56PHAM THI BICH LIENNữ1998/09/10Không thi
57Đàm Nguyễn Thụy Anh Nữ2002/06/19Không thi
58DANG THI PHUONGNữ1994/03/12Không thi
59NGUYEN THI HONG NHUNGNữ1992/05/22Không thi
60LE THI DAONữ1994/06/06Không thi
61PHAM THI NGANNữ2001/02/19Không thi
62HUYNH KIM PHATNam1998/02/25Không thi
63TONG NGOC KHANH LINHNữ2006/12/15Không thi
64NGUYEN THI LOANNữ2004/04/14Không thi
65DOAN TUYET NHINữ2006/12/11Không thi
66NGUYEN THI THUY TRANGNữ1999/03/03Không thi
67LY TUYET ANNữ1999/11/13Không thi
68HOANG MY HUYEN NGUYENNữ2000/03/20Không thi
69PHAM VU THUY TRANGNữ1994/10/15Không thi
70LE SY DINHNam2001/05/06Không thi
71DO ANH THUNữ2002/02/18Không thi
72NGUYEN  THI THU PHUONG Nữ2004/01/16Không thi
73HUYNH HOANG TRIEUNam1987/04/09Không thi
74VU MINH KHUENữ2001/01/21Không thi
75Le Anh ChuyenNữ1996/08/22Không thi
76LE THI MY DUYENNữ1999/05/09Không thi
77HOANG HA LINHNữ2004/12/18Không thi
78TIET CHAU PHUONG THIENNữ2604/1994Không thi
79NGUYEN  THI XUANNữ1999/08/17Không thi
80NGUYEN NGOC GIANG SINHNữ1997/02/01Không thi
81DAO THI HANNữ2001/07/12Không thi
82PHAM THI QUYNHNữ1995/10/09Không thi
83KHUU HIEU THAONữ1998/08/08Không thi
84NGUYEN THI HANG NGA Nữ1983/03/29Không thi
85TRAN THI HIENNữ2000/08/10Không thi
86PHAM THI NHUNGNữ1992/09/19Không thi
87LE THI KIM QUYENNữ1998/05/15Không thi
88VO LE PHU HUONG Nữ1995/09/23Không thi
89TRAN NGUYEN THUY TIEN Nữ1997/10/01Không thi
90NGUYEN TUAN HOANGNam1994/12/27Không thi
91LE HONG DIEUNữ1997/06/21Không thi
92TRAN THI THANH TAMNữ2000/05/04Không thi
93NGUYEN THI HOAINữ1990/08/22Không thi
94KIEU THI KIM QUYNữ2003/12/28Không thi
95NGUYEN THI TUYET HANHNữ1998/12/29Không thi
96NGUYEN THI QUYNH ANH Nữ1994/12/21Không thi
97VU VAN CHINữ2004/09/18Không thi
98NGUYEN BICH HONGNữ2001/09/25Không thi
99Le Thi Thu HongNữ1995/04/21Không thi
100LE KIEU CHINHNữ25/02/1999Không thi
101TA KHANH LINHNữ1994/09/17Không thi
102NGUYEN THI THOMNữ1999/08/03H42204999991400001
103LUONG THI HOAI Nữ2002/08/15H42204999991400002
104HANG MINH THUNữ2000/08/01H42204999991400003
105NGUYEN THI PHUONGNữ1995/04/20H42204999991400004
106Nguyen Thi Thu ThaoNữ2004/07/06H42204999991400005
107HOANG BICH TRAMNữ2001/10/27H42204999991400006
108CHU PHUONG UYENNữ2003/09/29H42204999991400007
109HA THI THANH HOANữ1996/10/23H42204999991400008
110NGUYEN THI THU TRANGNữ2001/02/10H42204999991400009
111PHAM MINH ANHNữ2003/09/15H42204999991400010
112PHAN THI THANH NHANữ2003/12/21H42204999991400011
113CAM THI THUY DUONGNữ1999/05/09H42204999991400012
114DOAN THI NHANNữ2000/09/02H42204999991400013
115PHAM THU TRANG Nữ1999 - 09 -19 H42204999991400014
116NGUYEN MINH TANNữ2001/04/01H42204999991400015
117PHAN TRAN KHA AINữ2002/09/15H42204999991400016
118VU THI THU HANữ1998/06/19H42204999991400017
119Nguyen Thi Thuy TrangNữ1986/09/13H42204999991400018
120NGUYEN QUYNH MAI Nữ2006/01/03H42204999991400019
121PHAM THANH THAONữ2001/09/25H42204999991400020
122NGUYEN THI TRANGNữ1992/07/02H42204999991400022
123NGUYEN THI NHU QUYNHNữ2001/02/11H42204999991400023
124TRAN THI THAI THANHNữ2001/11/24H42204999991400024
125DO THI THANH NGANNữ2001/10/07H42204999991400025
126VI BIEN NGOCNữ2002/12/21H42204999991400026
127NGUYEN THI THAONữ2003/05/29H42204999991400027
128NGUYEN HUU HUNGNam1999/04/27H42204999991400028
129DOAN THI THAM Nữ1999/02/06H42204999991400029
130DAO THI NGANữ1994/31/08H42204999991400030
131NGUYEN THI DIEU THUANNữ2001/12/06H42204999991400031
132NGUYEN HANG TRAMNữ2006/01/04H42204999991400032
133DO THUY CHANGNữ2001/11/19H42204999991400033
134BUI BICH PHUONGNữ2001/11/22H42204999991400034
135Nguyen Thi Thanh NganNữ2000/10/03H42204999991400035
136TRAN THI HANHNữ1998/02/05H42204999991400036
137VU THI LOANNữ1998/06/03H42204999991400037
138PHÙNG THỊ THANH HUẾNữ19/08/1995H42204999991400038
139PHAN THAO NGUYEN Nữ2005/03/23H42204999991400039
140LE THI MY TRAMNữ20/11/2002H42204999991400040
141Hoang Thi Ngoc ThuyNữ2003/6/7H42204999991400041
142NGUYEN THU HANữ1996/04/24H42204999991400042
143LE THI HOAI TRUNGNữ1993/03/30H42204999991400043
144NGUYEN NGOC HUYENNữ1996/05/06H42204999991400044
145NGUYEN THI MINH HUYEN Nữ2001/11/18H42204999991400029
146DO THI NGOC ANHNữ17/07/1986H42204999991400046
147TRINH KHANH LINHNữ1999/04/19H42204999991400047

Danh sách các bạn tham gia hệ 1 học kỳ

Đây là danh sách chính thức các bạn sẽ tham gia hệ 1 học kỳ Online tại trường Đại học Tài chính Kinh tế Trung Ương.

STTHọ và tênGiới tínhNgày sinhMã dự thi HSK
1NGUYEN THI MAINữ2003/07/03H32204999991400001
2NGUYEN THI THANH TUYENNữ1998/06/18H32204999991400002
3DINH THI KHANH HOANữ1997/10/07H32204999991400003
4TRAN THI MY TIENNữ2002/10/22H32204999991400004
5TRAN THI NHUNGNữ1993/11/29H32204999991400005
6TRAN VAN GIAONam2000/10/29H32204999991400006
7LUONG THI NGOC BICHNữ1998/08/13H32204999991400007
8NGUYEN THI THANH THUYNữ2002/08/02H32204999991400008
9NGUYEN THI MINH THUNữ2001/07/20H32204999991400009
10LUONG PHUONG UYENNữ2004/10/26H32204999991400010
11VU TU UYEN Nữ2005/12/11H32204999991400011
12DANG THI MY HANHNữ2000/05/16H32204999991400012
13NGUYEN THI KIM ANHNữ2001/12/23H32204999991400013
14PHAM THI NGOC LANNữ2000/07/05H32204999991400014
15MAO THI NUNữ1998/10/04H32204999991400015
16LE HUY NAMNam1999/12/20H32204999991400016
17VU THI HAONữ2001/11/16H32204999991400017
18Dinh Thu HaNữ1994/11/27H32204999991400018
19TRAN THI HOAI TRANGNữ1999/10/04H32204999991400019
20HUYNH TRAN MAI QUYNHNữ2002/02/14H32204999991400020
21TRUONG THI BAO TRANNữ1996/08/27H32204999991400021
22TANG THI HONG ANH Nữ2001/12/29H32204999991400022
23NGUYEN THI TRAMNữ2001/02/28H32204999991400023
24Trần Quang HuyNam2002/02/08H32204999991400024
25LE THI NGOC TRAMNữ1995/02/17H32204999991400026
26NGUYEN THI NHI KIEUNữ1998/08/12H32204999991400027
27BUI THI VANNữ1999/07/16H32204999991400028
28TRAN NGOC KIM TUYENNữ1995/05/05H32204999991400029
29DANG THI LIENNữ1999/01/26H32204999991400030
30PHAN THI MY THAO Nữ1998/04/30H32204999991400031
31NGUYEN THI MAI HUONGNữ2004/10/09Không thi
32LY NGOC NHU Nữ2004/01/02Không thi
33LE TRUNG ANHNữ2000/11/14Không thi
34QUACH DIEU LINHNữ2000/04/30Không thi
35DINH THI THANH HUONGNam1997/08/26Không thi
36CAO THI MAI ANHNữ1996/06/20Không thi
37NGUYEN THI LYNữ2001/10/11Không thi
38NGUYEN VIET HOANGNam2003/08/27Không thi
39PHUNG PHUONG LINHNữ2000/07/12Không thi
40Nguyễn Thị Mỹ DuyênNữ2003/04/17Không thi
41TRUONG THI KIM ANHNữ1999/09/09Không thi
42PHAN THI THAONữ2000/08/02Không thi
43HANG PHUONG DUYENNữ2000/09/21Không thi
44NGUYEN BICH VANNữ1999/03/28Không thi
45LE THI HANữ2004/11/07Không thi
46PHAM THI LAN HUONGNữ1984/10/20Không thi
47NGUYEN HOANG THAO HANữ2000/06/22Không thi
48TA THI XUAN MAINữ2001/04/01Không thi
49DO QUYNH TRANGNữ1996/04/18Không thi
50NGUYEN THI DIEU SUONGNữ1996/03/09Không thi
51NGUYEN THI HONG DIENNữ2000/06/29Không thi
52NGO THI THUY DUONGNữ2004/01/16Không thi
53PHAM THI DUNGNữ2004/03/10Không thi
54NGUYEN ANH TUANNam1999/12/28Không thi
55LUU THI MINH KHUENữ2004/11/09Không thi
56LE THI MINH TRANGNữ1992/10/09Không thi
57PHAM YEN NHINữ2005/08/29Không thi
58CAN THI LINHNữ2004/11/29Không thi
59Bui Tran Bich Ngoc Nữ2003/01/26Không thi
60NGO THI NGOC ANHNữ2004/12/20Không thi
61HOANG GIA NGHIEPNam2003/09/14Không thi
62NGUYEN QUYNH LIENNữ2001/07/17Không thi
63NGUYEN THE HUYNam2002/06/18Không thi
64PHAM MINH THUNữ2003/05/25Không thi
65TRUONG TRUC QUYNHNữ1997/07/18Không thi
66TRAN VU NGOC TRANGNữ19/10/1991Không thi
67TRAN THI MINH KHANHNữ2001/11/26Không thi
68NGUYEN THI HUYENNữ2002/11/10Không thi
69LE KIM CHINữ2000/02/10Không thi
70NGUYEN THI QUYENNữ1995/12/23Không thi
71NGUYEN THI PHUONG NGANữ2000/11/23Không thi
72PHAM THUY VYNữ2005/03/31Không thi
73DANG THI HUONGNữ1991/06/09Không thi
74NGUYEN THI MAI LINHNữ1996/11/20Không thi
75TRAN THI HAI VANNữ22/05/1996Không thi
76MAC THI THU HUONGNữ1994/06/05Không thi
77NGUYEN THI NHUNGNữ2001/01/09Không thi
78NGUYEN THI VIENNữ2000/09/13Không thi
79HOANG THI MY LINHNữ1996/04/14Không thi
80TRAN NGOC KIM NGANNữ1992/11/27Không thi
81NGUYEN TRUNG HAUNam1993/10/25Không thi
82Phan my viNữ1995/07/18Không thi
83Tran Thi My Duyen Nữ2002/01/20Không thi
84LY THI LENữ1998/02/22Không thi
85LA NGOC THANHNữ1990/08/16Không thi
86VO NGUYEN TUYET NHINữ2002/12/11Không thi
87NGUYEN THIEN TRANGNữ2002/06/22Không thi
88DANG HUYEN TRANG Nữ2001/10/13Không thi
89DINH THI YEN NHINữ2002/12/29Không thi
90NGUYEN  THI HONG NGOCNữ2002/08/17Không thi
91TRUONG THI KIM ANHNữ1999/09/09Không thi
92KIEU OANHNữ01/08/1993Không thi
93NGUYEN NGOC THANH THAONữ2001/07/14Không thi
94ENUOL KRUYTNữ1997/07/10Không thi
95PHAN THI THU VANNữ2001/11/16Không thi
96NGUYEN THI BACH DUONGNữ2002/01/20Không thi
97NGUYEN HONG BAO TRANGNữ2003/12/14Không thi