THÀNH PHỐ HÀNG CHÂU - CHIẾT GIANG VỚI TRƯỜNG HỌC VIỆN NGOẠI NGỮ CHIẾT GIANG

Thành phố Hàng Châu Hàng Châu là một thành phố nằm trong đồng bằng châu thổ sông Trường...

Nguyễn Thuỳ Trang