Nên thi HSK và HSKK ở đâu tốt nhất?

Chắc chắn tất cả các bạn học tiếng Trung đều biết HSK là viết tắt của 汉语水平考试 Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì...

Nguyễn Thuỳ Trang