Học viện Mỹ thuật Trung Quốc tuyển sinh học bổng tỉnh Chiết Giang ​

Post Thumbnail
Uông Trâm

Học viện Mỹ thuật Trung Quốc tuyển sinh học bổng tỉnh Chiết Giang

Học bổng tỉnh Chiết Giang dành cho sinh viên quốc tế tại Trung Quốc (sau đây gọi là học bổng) là học bổng đặc biệt do Chính quyền tỉnh Chiết Giang thành lập nhằm thu hút và khuyến khích các sinh viên nước ngoài xuất sắc đến học tập tại Chiết Giang. Dựa theo các quy định liên quan và yêu cầu của Sở Giáo dục tỉnh Chiết Giang, kết hợp với đặc điểm của Học viện Mỹ thuật Trung Quốc , đưa ra phương thức ứng tuyển sẽ được Du học Riba chia sẻ với bạn như sau:

Đối tượng tuyển sinh

1. Điều kiện cụ thể

Hệ Thạc sĩ và Tiến sĩ

Hệ Đại học

2. Các điều kiện khác

Hệ tuyển sinh và Cơ cấu học bổng

Hệ Đại học

Hệ Thạc sĩ

Hệ Tiến sĩ

Quy trình Apply

Thông qua hệ thống ứng dụng trực tuyến của Mạng lưới Tuyển sinh Sinh viên Quốc tế của Học viện Mỹ thuật Trung Quốc để đăng ký trực tuyến

Hồ sơ Apply

Thời hạn Apply

Kết thúc đăng ký vào ngày: 30/04

Bạn thấy bài viết hữu ích chứ?

Chú ý:
Riba có cung cấp các dịch vụ kèm theo cho mỗi học bổng được đăng tải tại Riba.vn. Các bạn có thể xem tại thanh bên (nếu truy cập bằng máy tính) hoặc kéo xuống bên dưới bài viết (nếu truy cập bằng điện thoại).