Học viện Mỹ thuật Trung Quốc tuyển sinh học bổng trường Học viện Mỹ thuật Trung Quốc​

Post Thumbnail
Uông Trâm

Học viện Mỹ thuật Trung Quốc tuyển sinh học bổng trường Học viện Mỹ thuật Trung Quốc

Để khuyến khích và tài trợ cho những sinh viên nước ngoài xuất sắc có ý định theo học tại Học viện Mỹ thuật Trung Quốc. Học viện Mỹ thuật Trung Quốc đã thành lập "Học bổng dành cho sinh viên quốc tế của Học viện Mỹ thuật Trung Quốc".

Đối tượng tuyển sinh

1. Ứng viên phải là sinh viên quốc tế (bao gồm sinh viên Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ) đã được nhận Học bổng của Chính phủ tỉnh Chiết Giang.     

2. Ứng viên là sinh viên Hệ 1 năm tiếng của Học viện Giáo dục Quốc tế của Học viện Mỹ thuật Trung Quốc trong hơn một năm (hoặc một năm).     

3. Điều kiện ứng tuyển: ① Không có nợ nần hay bị xử phạt gì; ② Việc đánh giá sẽ được thực hiện dựa trên kết quả của bài kiểm tra và biểu hiện kết hợp lại.     

4. Ứng viên phải tích cực tham gia các hoạt động do Chính quyền tỉnh Chiết Giang và trường tổ chức.     

5. Những người như sau không thể đăng ký xin học bổng: ① Những người có tỷ lệ chuyên cần dưới 85%; ② Những người có thành tích không đạt yêu cầu.     

Hệ tuyển sinh và Cơ cấu học bổng

Hệ 1 năm tiếng

① Sinh viên học về tiếng Trung: 6000 tệ / năm;
② Sinh viên học về hội họa và thư pháp Trung Quốc: 12.000 tệ/ năm. (Chỉ dành cho sinh viên 1 năm tiếng của Học viện Giáo dục Quốc tế)

Hệ Đại học

Hệ Thạc sĩ

Hệ Tiến sĩ

Quy trình Apply

1. Vui lòng đăng nhập: http://admission.caa.edu.cn/ vào phần “download”, tải xuống và hoàn thành “Mẫu đơn đăng ký học bổng hàng năm cho sinh viên quốc tế của Học viện Mỹ thuật Trung Quốc” và nộp cho Văn phòng của học Viện có chuyên ngành mà ứng viên theo học. Sau khi được phê duyệt, đơn đăng ký sẽ được hệ thống trường nộp cho Học viện Giáo dục Quốc tế.

2. Theo Quy tắc tạm thời về tuyển chọn “Học bổng sinh viên quốc tế của Học viện Mỹ thuật Trung Quốc”, Học viện Giáo dục Quốc tế sẽ tiến hành đánh giá sơ bộ các điều kiện khác nhau của ứng viên, chọn các ứng viên được giới thiệu và nộp cho lãnh đạo trụ sở chính xem xét và phê duyệt.

3. Danh sách những người trúng tuyển do lãnh đạo trụ sở chính có thẩm quyền xem xét, phê duyệt sẽ được công bố để khen thưởng.

Hồ sơ Apply

1. “Đơn xin học bổng hàng năm cho sinh viên quốc tế của Học viện Mỹ thuật Trung Quốc ” (Đơn phải có chữ ký, ý kiến của giáo viên hướng dẫn và ý kiến, có dấu giáp lai  ​​của học Viện có chuyên ngành mà ứng viên theo học)

2. Bảng điểm (Bảng điểm phải được in ra và có dấu giáp lai của học Viện có chuyên ngành ứng viên theo học hoặc Phòng công tác học sinh sinh viên của trường hoặc Văn phòng sau đại học)

Lưu ý:

Học bổng trường Học viện Mỹ thuật Trung Quốc được tuyển chọn 1 lần vào tháng 3 hằng năm, ứng viên đủ điều kiện xét duyệt, mới có thể được hưởng học bổng của năm học đó.

Thời hạn Apply

Vào tuần đầu tiên của học kỳ thứ hai của mỗi năm học, nộp cho Văn phòng của học Viện  để xét duyệt. (Thời gian cụ thể sẽ được thông báo riêng)

Thông tin liên hệ

Bạn thấy bài viết hữu ích chứ?

Chú ý:
Riba có cung cấp các dịch vụ kèm theo cho mỗi học bổng được đăng tải tại Riba.vn. Các bạn có thể xem tại thanh bên (nếu truy cập bằng máy tính) hoặc kéo xuống bên dưới bài viết (nếu truy cập bằng điện thoại).