Đại học Công nghệ Bắc Kinh tuyển sinh học bổng Khổng Tử chương trình Online 2021

Đại học Công nghệ Bắc Kinh công bố tuyển sinh học bổng Khổng Tử chương trình Online 2021. Cùng Riba...

Winnie

Học viện chính trị thanh thiếu niên Trung Quốc tuyển sinh học bổng Khổng Tử loại A

Học viện chính trị thanh thiếu niên Trung Quốc tuyển sinh học bổng Khổng Tử loại A Để quảng bá...

Uông Trâm

Đại học Giao Thông Bắc Kinh tuyển sinh học bổng Khổng Tử loại A

Đại học Giao thông Bắc Kinh công bố tuyển sinh học bổng Khổng Tử loại A​. Cùng Riba tìm hiểu về học...

Winnie