Đại học Quý Châu tuyển sinh Học bổng Khổng Tử loại A ​

Đại học Quý Châu công bố tuyển sinh học bổng Khổng Tử loại A​​. Cùng Riba tìm hiểu về học bổng này...

Winnie