Danh sách các trường tại Sơn Tây

Post Thumbnail
Duy RIBA

Bài viết này Riba sẽ chia sẻ với các bạn danh sách các trường tại Sơn Tây, giúp các bạn có một nền móng thông tin vững chắc trước khi bước chân vào hành trình chinh phục ước mơ Du học Trung Quốc của chính mình vào mùa học bổng tới.

Danh sách các trường tại Sơn Tây

STTLogoTrườngRankTỉnhThành phốMã TrườngChi tiết
1Danh sách các trường tại Sơn TâyĐại học Sơn Tây
Trường Tổng hợp
N/A
112Sơn TâyThái Nguyên10108
2Danh sách các trường tại Sơn TâyĐại học Bách khoa Thái Nguyên
Trường Kỹ thuật
一流学科/211
113Sơn TâyThái Nguyên10112
3Danh sách các trường tại Sơn TâyĐại học Trung Bắc
Trường Kỹ thuật
N/A
179Sơn TâyThái Nguyên10110
4Danh sách các trường tại Sơn TâyĐại học Y Sơn Tây
Trường Y dược
N/A
219Sơn TâyThái Nguyên10114
5Danh sách các trường tại Sơn TâyĐại học Nông nghiệp Sơn Tây
Trường Nông nghiệp
N/A
253Sơn TâyTấn Trung10113
6Danh sách các trường tại Sơn TâyĐại học Sư phạm Sơn Tây
Trường Sư phạm
N/A
282Sơn TâyLâm Phần10118
7Danh sách các trường tại Sơn TâyĐại học Tài chính Kinh tế Sơn Tây
Trường Tài chính
N/A
288Sơn TâyThái Nguyên10125
8Danh sách các trường tại Sơn TâyĐại học Khoa học Kỹ thuật Thái Nguyên
Trường Kỹ thuật
N/A
327Sơn TâyThái Nguyên10109
9Danh sách các trường tại Sơn TâyĐại học Sư phạm Thái Nguyên
Trường Sư phạm
N/A
491Sơn TâyThái Nguyên10119
10Danh sách các trường tại Sơn TâyĐại học Đại Đồng Sơn Tây
Trường Tổng hợp
N/A
496Sơn TâyĐại Đồng10120
11Danh sách các trường tại Sơn TâyĐại học Trung y dược Sơn Tây
Trường Y dược
N/A
517Sơn TâyThái Nguyên10809
12Danh sách các trường tại Sơn TâyĐại học Tấn Trung520Sơn TâyTấn Trung10121
13Danh sách các trường tại Sơn TâyĐại học Trường Trị
Trường Sư phạm
N/A
543Sơn TâyTrường Trị10122
14Danh sách các trường tại Sơn TâyĐại học Vận Thành557Sơn TâyVận Thành10123
15Danh sách các trường tại Sơn TâyĐại học Lã Lương
Trường Sư phạm
N/A
559Sơn TâyLã Lương10812
16Danh sách các trường tại Sơn TâyHọc viện Công nghiệp Thái Nguyên
Trường Kỹ thuật
N/A
565Sơn TâyThái Nguyên14101
17Danh sách các trường tại Sơn TâyCao đẳng Sư phạm Hân Châu
Trường Sư phạm
N/A
569Sơn TâyHân Châu10124
18Danh sách các trường tại Sơn TâyHọc viện Năng lượng Sơn Tây
Trường Tổng hợp
N/A
576Sơn TâyTấn Trung51189
19Danh sách các trường tại Sơn TâyHọc viện Kỹ thuật Công nghệ Sơn Tây
Trường Kỹ thuật
N/A
581Sơn TâyDương Tuyền14527
20Danh sách các trường tại Sơn TâyĐại học Thái Nguyên
Trường Kỹ thuật
N/A
582Sơn TâyThái Nguyên11242
21Danh sách các trường tại Sơn TâyCao đẳng Y Trường Trị
Trường Y dược
N/A
600Sơn TâyTrường Trị10117
22Danh sách các trường tại Sơn TâyCao đẳng Cảnh sát Sơn Tây
Trường Chính pháp
N/A
600Sơn TâyThái Nguyên13693
23Danh sách các trường tại Sơn TâyĐại học Truyền thông Sơn Tây
Trường Nghệ thuật
N/A
600Sơn TâyThái Nguyên14434
24Danh sách các trường tại Sơn TâyCao đẳng Khoa học Kỹ thuật Ứng dụng Sơn Tây
Trường Tổng hợp
N/A
800Sơn TâyThái Nguyên12779
25Danh sách các trường tại Sơn TâyĐại học Công thương Sơn Tây800Sơn TâyThái Nguyên13691