Danh sách các trường tại Giang Tây

Post Thumbnail
Uông Trâm

Bài viết này Riba sẽ chia sẻ với các bạn danh sách các trường tại Giang Tây, giúp các bạn có một nền móng thông tin vững chắc trước khi bước chân vào hành trình chinh phục ước mơ Du học Trung Quốc của chính mình vào mùa học bổng tới.

Danh sách các trường tại Giang Tây

STTLogoTrườngRankTỉnhThành phốMã TrườngChi tiết
1Danh sách các trường tại Giang TâyĐại học Nam Xương
Trường Tổng hợp
一流学科/211
78Giang TâyNam Xương10403
2Danh sách các trường tại Giang TâyĐại học Tài chính Kinh tế Giang Tây
Trường Tài chính
N/A
99Giang TâyNam Xương10421
3Danh sách các trường tại Giang TâyĐại học Sư phạm Giang Tây
Trường Sư phạm
N/A
117Giang TâyNam Xương10414
4Danh sách các trường tại Giang TâyĐại học  Công trình Giang Tây
Trường Kỹ thuật
N/A
142Giang TâyTân Dư12766
5Danh sách các trường tại Giang TâyĐại học Khoa học Kĩ thuật Ứng dụng Giang Tây
Trường Tổng hợp
N/A
146Giang TâyNam Xương12938
6Danh sách các trường tại Giang TâyĐại học Hàng không Nam Xương
Trường Kỹ thuật
N/A
174Giang TâyNam Xương10406
7Danh sách các trường tại Giang TâyĐại học Bách khoa Giang Tây
Trường Kỹ thuật
N/A
209Giang TâyCám Châu10407
8Danh sách các trường tại Giang TâyĐại học Nông nghiệp Giang Tây
Trường Nông nghiệp
N/A
213Giang TâyNam Xương10410
9Danh sách các trường tại Giang TâyĐại học Giao thông Hoa Đông217Giang TâyNam Xương10404
10Danh sách các trường tại Giang TâyĐại học Bách khoa Đông Hoa
Trường Kỹ thuật
N/A
220Giang TâyPhủ Châu10405
11Danh sách các trường tại Giang TâyĐại học Trung y dược Giang Tây
Trường Y dược
N/A
258Giang TâyNam Xương10412
12Danh sách các trường tại Giang TâyĐại học Sư phạm Cám Nam
Trường Sư phạm
N/A
283Giang TâyCám Châu10418
13Danh sách các trường tại Giang TâyĐại học Gốm sứ Cảnh Đức Trấn
Trường Kỹ thuật
N/A
305Giang TâyCảnh Đức Trấn10408
14Danh sách các trường tại Giang TâyĐại học Khoa học Kĩ thuật Giang Tây
Trường Tổng hợp
N/A
309Giang TâyNam Xương10846
15Danh sách các trường tại Giang TâyĐại học Sự phạm Khoa học Kĩ thuật Giang Tây
Trường Sư phạm
N/A
313Giang TâyNam Xương11318
16Danh sách các trường tại Giang TâyĐại học Tính Cương Sơn
Trường Tổng hợp
N/A
332Giang TâyCát An10419
17Danh sách các trường tại Giang TâyHọc viện Công nghệ Nam Xương
Trường Kỹ thuật
N/A
343Giang TâyNam Xương11319
18Danh sách các trường tại Giang TâyHọc viện Khoa học Công nghệ Nam Xương
Trường Kỹ thuật
N/A
353Giang TâyNam Xương11319
19Danh sách các trường tại Giang TâyĐại học Cửu Giang
Trường Tổng hợp
N/A
373Giang TâyCửu Giang11843
20Danh sách các trường tại Giang TâyĐại học Sư phạm Thượng Nhiêu
Trường Sư phạm
N/A
401Giang TâyThượng Nhiêu10416
21Danh sách các trường tại Giang TâyĐại học Nghi Xuân
Trường Tổng hợp
N/A
403Giang TâyNghi Xuân10417
22Danh sách các trường tại Giang TâyĐại học Y Cám Nam
Trường Y dược
N/A
413Giang TâyCám Châu10413
23Danh sách các trường tại Giang TâyĐại học Sư phạm Nam Xương
Trường Sư phạm
N/A
449Giang TâyNam Xương14437
24Danh sách các trường tại Giang TâyĐại học Tân Dư
Trường Tổng hợp
N/A
506Giang TâyTân Dư11508
25Danh sách các trường tại Giang TâyĐại học Cảnh Đức Trấn532Giang TâyCảnh Đức Trấn10894
26Danh sách các trường tại Giang TâyHọc viện Bách khoa Nam Xương
Trường Tổng hợp
N/A
533Giang TâyNam Xương12795
27Danh sách các trường tại Giang TâyCao đẳng Bình Hương
Trường Tổng hợp
N/A
562Giang TâyTân Dư10895
28Danh sách các trường tại Giang TâyĐại học Sư phạm Dự Chương
Trường Sư phạm
N/A
580Giang TâyNam Xương13774
29Danh sách các trường tại Giang TâyCao đẳng Cảnh sát Giang Tây
Trường Chính pháp
N/A
600Giang TâyNam Xương11504
30Danh sách các trường tại Giang TâyCao đẳng Thời trang Giang Tây
Trường Nghệ thuật
N/A
750Giang TâyNam Xương13418